Rámová konstrukce

Dřevostavby touto technologií jsme stavěli 10 let v USA a Kanadě, odkud tento systém stavění pochází a odkud se přeneslo i označení, se kterým se často setkáváme tj. „Two by Four“ (2by4) .
Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou základními prvky z čtyřstranně hoblovaného a průmyslově sušeného dřeva. Takto vytvořená základní kostra se ztužuje plošnými deskovými materiály (OSB deska, dřevovláknitá deska, sádrovláknitá deska aj.)
Stavba rámové konstrukce vzniká přímo na staveništi. Celkovou skladu konstrukce (izolace, fasáda) řešíme individuálně dle přání klienta.