Rámová konstrukce

Dřevostavby touto technologií jsme stavěli 10 let v USA a Kanadě, odkud tento systém stavění pochází a odkud se přeneslo i označení, se kterým se často setkáváme tj. „Two by Four“ (2by4) .
Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou základními prvky z čtyřstranně hoblovaného a průmyslově sušeného dřeva. Takto vytvořená základní kostra se ztužuje plošnými deskovými materiály (OSB deska, dřevovláknitá deska, sádrovláknitá deska aj.)
Stavba rámové konstrukce vzniká přímo na staveništi.