CLT PANELY

Co znamená CLT

Jedné se o křížem vrstvené (lepené) masivní dřevo neboli Cross Laminated Timber. Jde o lehký, extrémně robustní materiál, který může být vysoce prefabrikovanou záležitostí. Přesně řečeno jako flexibilní stavební systém může být šitý na míru konkrétnímu domu. Stěny, stropy, střešní konstrukce, otvory pro okna a dveře… to vše je opracováno na CNC strojích ve výrobní hale s dokonalou přesností podle projektu domu a zkompletováno na staveništi.

Jak se CLT panel vyrábí

Jednotlivé panely jsou vyrobeny lepením tří až sedmi vrstev tenkých, lamelových desek orientovaných v pravém úhlu mezi sebou. Tím je dosaženo mimořádné tuhosti, pevnosti a rozměrové stability. Díky tomu má konstrukce z CLT více společného s prefabrikovaným betonem než dřevěná rámová konstrukce. Technická vyspělost výroby, minimum montážních spojů, jednoduchost provedení konstrukčních detailů také eliminuje chyby při výstavbě. Celodřevěná konstrukce domu z CLT panelů se vyznačuje kromě pevnosti a stability i mimořádnou statickou únosností, prostorovou tuhostí. Umožňuje tak i realizaci odvážných architektonických řešení staveb.

CLT panely jsou dobrý izolant

Dřevěné panely jsou pětkrát lepším izolantem než beton a 350krát schopnějším než ocel. To znamená, že pro vytápění a chlazení dřevěné budovy je zapotřebí mnohem méně energie.

CLT a interiér

Příroda je mnohem blíž, než si myslíte… Vůně masivního dřeva vám každopádně neunikne. Pohledové dřevo nabízí nové možnosti při utváření moderního designu.

Je CLT ekologické?

Beton a ocel vyžadují obrovské množství energie pro výrobu a přepravu, generující více než tunu oxidu uhličitého na tunu hmotnosti materiálu. K výrobě tuny cihel je třeba čtyřikrát více energie než pro tunu dřeva. V případě betonu je to pětkrát více, ocel se násobí 24krát a hliník potřebuje až 126krát více energie. Dřevo jako stavební materiál včetně CLT panelů, které vyžadují dodatečnou energii k řezání a lisování, je mnohem ekologičtější. Dřevo jakožto udržitelný stavební materiál je v panelech ve velmi čisté podobě a pojme do sebe velké množství CO2. Konstrukce z vrstvených masivních dřevěných panelů umožňuje dosažení zajímavých architektonických řešení při zachování principů trvale udržitelného rozvoje.

Rádi s Vámi probereme Váš projekt!